A Savanya Vízgépészeti Kft. tulajdonosai és egyben vezetői valamint munkatársai azzal a céllal vezettük be és alkalmazzuk az MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 nemzetközi szabványoknak megfelelő minőségirányítási és környezetirányítási rendszert, hogy a

Vízi létesítmények építése, vízgépészeti tevékenység és lakatosipari munkák

szakterület piacán kivívott pozícióját megtartsa, illetve erősítse. Ezért törekszünk:

  • minden jelentős eddigi vevőnk megtartása, további megrendelések kiérdemlése, illetve vevőkörünk mindenkori termelő kapacitásunknak megfelelő bővítése,
  • termékeink, szolgáltatásaink minőségi színvonalának partnereink által elvárt szinten tartása, anyagi lehetőségeinkhez mérten szakterületünk fejlődésével járó új technológiák követésére.

Valljuk, hogy az utánunk jövő nemzedékek, az emberiség életfeltételeinek megőrzése, valamint a természeti környezet fennmaradása alapvetően függ a környezetünk védelmétől és javításától, a munkánk minősége, a munkahelyi egészség-megőrzés és baleset megelőzés mellett, stratégiai jelentőségű kérdésnek tartjuk a

Környezetünk védelmét és javítását.

A Savanya Vízgépészeti Kft. tulajdonosai és egyben vezetői valamint munkatársai azzal a céllal vezettük be és alkalmazzuk az MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 nemzetközi szabványoknak megfelelő minőségirányítási és környezetirányítási rendszert, hogy a

Ezért a szolgáltatásaink területén a környezetvédelmi teljesítmény fokozásával hozzá kíván járulni a fenntartható fejlődés biztosításához, az élet minőségének javításához, a környezet állapotának megőrzéséhez, a globális és lokális környezetvédelmi elvárások követelményeinek kielégítéséhez.

Fenti céljaink mind teljesebb megvalósítása érdekében az alábbiakat határozzuk meg:

  • Megrendelőink szolgáltatásainkkal szemben támasztott valamennyi követelményeinek pontos ismeretében ütemezzük elő a kivitelezéseinket, biztosítva ezzel megrendelőink megelégedettségét
  • a környezetvédelemi teljesítményünk fokozása, valamint a környezetet terhelő folyamataink kézbentartásának biztosítása érdekében az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványnak megfelelően irányítjuk tevékenységeinket,
  • A rendszeres oktatások tartásával gondoskodunk arról, hogy alkalmazottaink tudatában legyenek tevékenységük szerepének és fontosságának, elkötelezettek legyenek a környezetvédelem iránt. Biztosítjuk, hogy ismerjék szolgáltatásaink megrendelői elvárásait, a szabványos és egyéb jogszabályok által előírt követelményeket;
  • Munkánk során figyelembe vesszük és beépítjük rendszerünkbe a vonatkozó hazai jogszabályokat, előírásokat, az iparági jellemzőket. Cégünk által vállalt egyéb kötelezettségek követelményeit, ezek változásait folyamatosan figyelemmel kísérjük.
  • A hatékony működés érdekében alkalmazzuk a cégen belüli és a külső érdekelt felekkel történő kommunikációt. Belső információs rendszerünk tökélesítésével arra törekszünk, hogy egyre gyorsabban és hatékonyabban tudjunk reagálni partnereink jelzéseire, ezzel is növelve az elégedettségük mértékét.
  • Minőségirányítási- és környezetirányítási rendszerünket, tevékenységünket szabályozott kereteken belül végezzük, szolgáltatásaink megfelelőségét folyamatosan figyelemmel kísérjük, mérjük és fejlesztjük.
  • a környezeti tényezők értékelésén alapuló környezeti programok segítségével folyamatosan javítjuk a környezetközpontú irányítási rendszerünket, valamint a fel nem használt anyagok ártalmatlanítása helyett annak újrafelhasználására, újrafelhasználása helyett, annak újrafeldolgozására, újrafeldolgozása helyett, a kibocsátás megelőzésére vállalunk kötelezettséget;
  • A tevékenységünkhöz szükséges anyagok és szolgáltatások szállítóit módszeresen választjuk ki, és rendszeresen értékeljük munkájukat. Előnyben részesítjük azokat az alvállalkozókat, akik szintén tudatosan minőség- és vevőközpontú szemlélettel működnek.

A minőségi és a környezeti megfelelőség elérése érdekében a minőséget és a környezetet befolyásoló problémák megoldását, a minőség és ezzel a környezetet rontó tényezők nyílt feltárását feladatunknak tekintjük, a minőség és a környezeti körülmények folyamatos javítására, fejlesztésére.

Az irányítási rendszerünk működéséhez szükséges feltételek meglétét rendszeresen felülvizsgáljuk és a felülvizsgálat eredményeinek értékelését követően minden szükséges intézkedést megteszünk a folyamatos fejlesztés érdekében.

Kitűzött céljaink eléréséhez fontos eszköznek tekintjük az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok szerint kialakított, működtetett dokumentált integrált irányítási rendszert, és ennek folyamatos fejlesztését.

Minőség- és környezeti politikánkat tudatosítjuk dolgozóinkkal, partnereinkkel és hozzáférhetővé tesszük a nyilvánosság számára. Minőség- és környezetvédelmi politikánk irányelveinek támogatása és érvényre juttatása cégünk minden alkalmazottjának alapvető kötelezettsége.

A vezetőség elkötelezettséggel, személyes példamutatással és a szükséges erőforrások biztosításával áll a minőségi és környezettudatos munkavégzés mellé.